สมัครงานกรมการปกครอง

สมัครงานกรมการปกครอง

628
0
SHARE
ADVERTISEMENT

อัพเดทข่าวงานราชการล่าสุดเมื่อวันที่ 11/05/2555      ประกาศรับสมัครงานวันนี้ กรมการปกครอง เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวช. – ปวส.  สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรมการปกครอง จะมีตำแหน่งงานให้เลือกหลายตำแหน่งด้วยกันดังนี้

  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ปกครอง
  •  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้สนใจสมัครงาน กรมการปกครอง ตามประกาศ สมัครงานกรมการปกครอง ขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2555 ในวันเวลาราชการ

สมัครงานกรมการปกครอง

 

สมัครงานกรมการปกครอง

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2555

ด้วยกรมการปกครองจะดำเนินการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สมัครงานกรมการปกครอง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 ค่าครองชีพชั่วคราว 980 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์                                                                                                      
สมัครงานกรมการปกครอง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ปกครอง
อัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 9 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,150 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน                                                                                                                       

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราว่าง 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,150 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชีพาณิชยการ
                                                                                           

สมัครงานกรมการปกครอง

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2555 ในวันเวลาราชการ สมัครงานกรมการปกครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงานกรมการปกครอง

เอกสารต้นฉบับ : null

 

ADVERTISEMENT

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY