สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

703
0
SHARE
ADVERTISEMENT

สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร cimb

สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

อัพเดทงานธนาคารล่าสุดเมื่อวันที่ 18/05/2555    สวัสดีค่ะ สมาชิกที่กำลัง หางาน สมัครงาน ต้องการทำงานธนาคาร วันนี้ CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED หรือ ธนาคาร cimb thai เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนพิจารณาสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Credit Section Head) ซึ่งตำแหน่งนี้ ต้องการบุคคลที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน และมีประสบการณ์การทำงานทางงานวิเคราะห์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน อย่างน้อย 5-7 ปี

สมาชิกที่กำลังหางานธนาคาร หากมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รีบติดต่อสมัครงาน cimb ด้วยตนเองที่ ธนาคาร CIMB THAI ถนนหลังสวน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-2626- 7560


CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED ( a regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest local bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in Southeast Asia regions in terms of total assets with more than 36,000 employees within the group located in 10 countries) has approximately 3,000 employees and 147 branches across the country, providing a variety of financial services to both corporate and individual customers.

หัวหน้าส่วนพิจารณาสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured Credit Section Head)
Bangkok                                                                                                              สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

Responsibilities:

กำหนด ควบคุมดูแล พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ และระบบงานพิจารณาใบคำขอสินเชื่อรายย่อย รวมถึงใบคำขอสินเชื่อผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่มีหลักประกัน ตามที่ได้รับมอบหมาย
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การทบทวนวงเงิน สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันตามขั้นตอน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ นโยบายของธนาคาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และหลักเกณฑ์ นโยบายการพิจารณาสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นได้                                                                                              สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

Requirements:

ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับงานวิเคราะห์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะอื่นๆ (Others Skills, Job Requirement or Special)
– ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้เป็นอย่างดี
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet                            สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :                                        สมัคร งาน cimb thai หางานธนาคาร CIMB

CIMB Thai Bank Public Company
Limited Resources Planning Team44 Langsuan Building 18FL., Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330 Tel. 0-2626- 7560

ADVERTISEMENT

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY