สทศ. รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2556

สทศ. รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2556

360
0
SHARE
ADVERTISEMENT

สทศ. รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2556

สทศ. รับสมัครทดสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2556
การจัดการทดสอบในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครู และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สำหรับรองรับนโยบายในการใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขึ้นพื้นฐาน หรือ O-NET โดยรายละเอียดในการให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ก็มีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ
– เป็นครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6 และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจสมัคร ทดสอบวัดสมรรถนะครู ครั้งที่ 2/2556 สามารถเข้าไปสมัครผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
ทดสอบวัดสมรรถนะครู 2/2556

กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าสมัคร 200 บาทต่อครั้งการสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://service.niets.or.th/ets/

ADVERTISEMENT

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY